Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία

Χαλκίδα 30/3/2021

                                                                                       Αρ. Πρωτ . 78

Ανακοίνωση για τα Πρότυπα – Πειραματικά

 Τις τελευταίες μέρες σε πολλά σχολεία του νομού μας σύλλογοι διδασκόντων συνεδρίασαν με θέμα την πιθανή αποδοχή – μετατροπή τους σε πρότυπα – πειραματικά και στο σύνολό τους το απέρριψαν. Είναι επιστημονικά παραδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι τα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να εφαρμόζουν τα προτεινόμενα από αυτά προγράμματα με βάση την παιδαγωγική έρευνα σε προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο, σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών. Ο κλάδος ποτέ δεν υπήρξε αρνητικός απέναντι σε αυτόν τον επιστημονικά πολύτιμο θεσμό, αλλά και ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή τους. Τα σχέδια, όμως, της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. μας βρίσκουν απόλυτα αντίθετους. Είναι σχέδια ξένα προς την παιδαγωγική, τις ανάγκες των μαθητών και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί και οι σύλλογοι διδασκόντων είναι απλά αντίθετοι:

  • Στα σχολεία των «ολίγων» και των «αρίστων»
  • Στην κατηγοριοποίηση των σχολείων καθώς και των σχολείων των πολλών ταχυτήτων
  • Στο ασφυκτικό πλαίσιο αξιολόγησης και στην απώλεια των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων σε αυτά τα σχολεία των εκπαιδευτικών
  • Στον πιεστικό έλεγχο της Ειδικής Διοικούσας Επιτροπής που θα αποφασίζει για όλα, επιλογή μαθητών, εκπ/κών, δ/ντών –προϊσταμένων, ωράριο, προγράμματα, κλπ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας καλεί τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να σεβαστεί τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων και να μην πάει κόντρα στις αποφάσεις τους.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας μαζί με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων θα υπερασπιστεί τις αποφάσεις τους, ενάντια σε κάθε προσπάθεια μεταβολής του χαρακτήρα των σχολείων.

Αγωνιζόμαστε για ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς.

 

  

Ο Πρόεδρος                                   Η Γραμματέας

 

Λάμπρος Γιαννούχος                     Έφη Βαρβάρου

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.