Όχι στην ισοδυναμία των τίτλων των κολεγίων με αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 50 αναφέρεται ότι η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και την προτεινόμενη τροποποίηση, θα προβλέπεται για:

  • Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής
  • Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ
  • Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Το θέμα το οποίο έχει προκύψει σε σχέση με τα πτυχία των Κολλεγίων δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, αλλά αποτελεί επακόλουθο και παλαιότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν είχαν γίνει κατανοητές ή δεν τους είχε δοθεί η απαιτούμενη προσοχή.

Το επίδικο λοιπόν ζήτημα δεν είναι μόνο το σχέδιο νόμου, αλλά και οι ρυθμίσεις του Ν.4635/2019.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας , ζητά άμεσα να «παγώσουν» όλες οι διαδικασίες που αφορούν στα πτυχία των Κολλεγίων και να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθροαλλά και οι προηγούμενες διατάξεις του Ν.4635/2019 που αφορούν στο θέμα.

Το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν μπορεί να αφεθεί σε ασύδοτη λειτουργία, όπου αμφιβόλου ποιότητας ιδρύματα, χωρίς κανέναν έλεγχο θα «εμπορεύονται» τις αγωνίες και τις ελπίδες νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους. Στο όνομα της εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας, χάρη σε αυτήν άλλωστε χιλιάδες συμπατριώτες μας με τα πτυχία που έχουν πάρει στα δημόσια Πανεπιστήμια εργάζονται σε όλο τον κόσμο, δεν μπορεί να «ισοπεδώνονται» από την Κυβέρνηση τα πτυχία εξισωμένα με αυτά όλων των Κολλεγίων.

Η Κυβέρνηση, έχει την απόλυτη ευθύνη να ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες και αν δεν το κάνει θα ενισχύσει όλες αυτές τις φωνές που αφήνουν υπονοούμενα ή και ευθείες κατηγορίες ότι προσπαθεί να στείλει «πελάτες» σε ιδιωτικά συμφέροντα.

 

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γραμματέας

Λάμπρος Γιαννούχος                                            Έφη Βαρβάρου

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.